Ektodermal Displazi seminerimiz

Ektodermal Displazi seminerimiz 07.02.2006 ve 21.02.2006 tarihlerinde Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diştedavisi Anabilim Dalında iki bölüm halinde değerli gurup üyesi hocalarımızın başarılı ve geniş içerikli sunumları eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Grubumuzun ileriki aktiviteleri için görüş alışverişinde bulunulmustur.

Mayıs 14-15 2009 Nijmegen/Hollanda

1. ED09 (International Conference on the Multidisciplinary Management of Ectodermal Dysplasia and Severe Hypodontia) konferansı, Mayıs 14-15 2009 Nijmegen/Hollanda’da yapıldı.