Ektodermal Displazi seminerimiz

Ektodermal Displazi seminerimiz 07.02.2006 ve 21.02.2006 tarihlerinde Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diştedavisi Anabilim Dalında iki bölüm halinde değerli gurup üyesi hocalarımızın başarılı ve geniş içerikli sunumları eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Grubumuzun ileriki aktiviteleri için görüş alışverişinde bulunulmustur.