Grup Üyelerimiz

Dişhekimliği 
Cerrahi Prof. Dr.
Gülten ÜNLÜ
Ortodonti Prof. Dr.
Jalen D. KAMA
Pedodonti Doç. Dr.
İzzet YAVUZ
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr.
Özkan ADIGÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Sadullah KAYA
Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doç. Dr.
Zelal ÜLKÜ
Periodontoloji Yrd. Doç. Dr.
Filiz Acun KAYA
Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Dt. Yasemin YAVUZ
Anasayfa > Makale

Grup Üyelerimiz

Tıp

1.Hasanreisoğlu U, Sönmez H, Çağlar G. Anadontia Görülen Bir Ektodermal Displazi ve Protetik  Tedavisi. Ank. Üniv. Diş Hek. Fak.Derg. 1991,18:(1,2,3) 295-298.

2. Izzet Yavuz, Zelal Baskan, Refik Ulku, Turksel Coruh Dulgergil, Osman Dari, Aydin Ece, Yasemin Yavuz and Kadriye Oya Dari    Ectodermal Dysplasia: Retrospective Study of Fifteen Cases  Pages 403-409
 

3. Dr. Dt. Günseli KÖYMEN, Dr. Dt. Şeniz KARAÇAY, Dr. Dt. Feridun BAŞAK, Dr. Dt. A. Erman AKBULUT, Dt. Ceyhan ALTUN, Ektodermal Displazi Olgusunda Kombine Dişsel Tedavi, Gülhane Tıp Dergisi 45 (1) : 79 - 81 (2003).

 4. Bilateral Memebaşı Yokluğu gösteren Hipohidrotik Ektodermal Displazi Olgusu

Bilal Doğan, Oktay Taflkapan, Yavuz Harmanyeri. Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral athelia: a case report. TÜRKDERM 2002; 36: 211-212.

5. Ectodermal Dysplasia Anhidrotic

Professor Antonella TOSTİ 2004 Belgium.  

  6. Altun, S., Ş. Altun, İ. Yavuz ve S. Agüloğlu, “Ektodermal Displazi: 3 Vaka Raporu”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 7, 154-160 (2001).  

7. Yavuz, I., S. Kıralp ve Z. Başkan, “Hypohyrotic Ectodermal Dysplasia: A Case Report,” Qinttessence International, Kabul Tarihi: 12 Eylül 2005.

8. Gündüz Arslan S, Devecioğlu Kama J, Özer T, Yavuz İ, Uvulo-glosso-pharyngeal dimensions in ectodermal dysplasia patients, Dentomaxillofacial Radiology. Kabul Tarihi: 2006.

9. Kargul B, Alcan T, Kabalay U, Atasu M Hypohidrotic ectodermal dysplasia: dental, clinical, genetic and dermatoglyphic findings of three cases. J Clin Pediatr Dent. 2001 Fall;26(1):5-12.10

10. Alcan T, Basa S, Kargul B. Growth analysis of a patient with ectodermal dysplasia treated with endosseous implants: 6-year follow-up.  J Oral Rehabil. 2006 Mar;33(3):175-82.

11. Atar G., Uzamis M., Olmez S. Ectodermal dysplasia with associated double tooth. American Journal of Dentistry For Children. 1997; 5: 362-364. 

12. Nurhan Güler , Sule Cildir , Ufuk Iseri , Nuket Sandalli , Ozkan Dilek Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral impacted teeth at the coronoid process: a case rehabilitated with mini dental implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 (5)May;99. 

13. Ruhin B, Martinot V, Lafforgue P, Catteau B, Manouvrier-Hanu S, Feri J. Pure Ectodermal Dysplasia: Retrospective study of 16 cases and literature review. Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2001; 38: 504-518.

14. Priolo M, Lagana C. Ectodermal dysplasias: a new clinical-genetic classification. J Med Genet 2001;38:579–585. 

15. Bergendal B. Prosthetic habilitation of a young patient with hypohidrotic ectodermal dysplasia and oligodontia: a case report of 20 yearsof treatment. Int J Prosthodont 2001;5:471–479.

16. Vieruci S, Baccetti T, Tollaro I. Dental and craniofacial findings in hypohidrotic ectodermal displasias during the primary dentition phase. J Clin Pediatr Dent 1994;18:291–297. 

17. Nordgarden H, Jensen JL, Storhaug K. Oligodontia is associated with extra-oral ectodermal symptoms and low whole salivary flow rates.Oral Dis 2001;7:226–232. 

18. Dr. Teoman AKÇAY, Dr. Arzu AKÇAY, Dr. Hüseyin ALDEMİR, Dr. Meliha ARSLAN, Dr. Elif DOĞANGÜN, Dr. Ayflegül DOĞAN DEMİR, Yenidoğanda Nadir Bir Atefl Nedeni: Hipohidrotik Ektodermal Displazi, Dr. Necati TAfiKIN,  İstanbul Tıp Dergisi 2004; 2: 45-47.

19. Feridun BAŞAK, Hüseyin ÖLMEZ, Cengiz ÖZÇELİK, Erman AKBULUT, Faik ÇOKPEKİN, Bir Olgu Nedeniyle Anhidrotik Ektodermal Displazi Ve Ortodontik-protetik Yaklaşım, Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, Yıl: 1997 Cilt: 3 Sayı:2.

 20. Baskan, Z., I. Yavuz, , R. Ulku, S. Kaya, Y. Yavuz, G. Basaran, O. Adiguzel, T. Ozer, “Evaluation of Ectodermal Dysplasia,” Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 22, 171-176 (2006).

 

 
Biyofizik Prof. Dr.
M.Zülküf AKDAĞ
Histoloji Prof. Dr.
Murat AKKUŞ
Göğüs Cerrahisi Doç. Dr.
Refik ÜLKÜ
Endokrinoloji Doç. Dr.
Alpaslan TUZCU
Yrd. Doç. Dr.
Şenay ARIKAN
Cilt Hastalıkları Doç. Dr.
Sedat AKDENİZ
Patoloji Doç. Dr.
Ali Kemal UZUNLAR
Tıbbi Biyoloji
ve Genetik
Yrd. Doç. Dr. Selahattin TEKEŞ
Psikiyatri Yrd. Doç. Dr.
Aziz YAŞAN
Kulak-Burun-Boğaz Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen YILDIRIM
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Selahattin KATAR
Göz Hastalıkları Yrd. Doç. Dr.
Uğur KEKLİKÇİ
 
Ektodermal Displazi Vakaları                
 

Ektodermal Displazi Society (UK)

Ektodermal Displazi: Anasayfa | Dişhekimliği Anabilim Dalları | Tıp Anabilim Dalları | Dünyada ED Grupları | Makale, Haber ve Kaynaklar | Resimlerle Ektodermal Displazi Basında Biz | İletişim